Ultimàtum d’algunes entitats de persones sordes a Catalunya al Departament d’Ensenyament pel que consideren un servei precari a les aules referent als intèrprets de llengua de signes. Aquest dimarts han decidit presentar una reclamació administrativa a la seu del departament perquè consideren insuficient la inversió econòmica per garantir l’educació dels alumnes sords a través de la llengua de signes a les aules.

Actualment a Barcelona només hi ha dos centres on això és possible de manera extensiva a tots els cursos, un de primària i l’altre de secundària, fet que s’ha denunciat en més d’una ocasió. La situació és encara pitjor, asseguren, a la resta de Catalunya. I més adversa és encara als graus preuniversitaris i als cursos de formació, en què la presència del servei és encara més escassa, asseguren des de l’associació Volem Signar i Escoltar. Això comporta, insisteixen,  que molts estudiants sords acabin deixant els estudis i que molt pocs arribin a la universitat.

Segons les associacions d’afectats,  2.000 nens sords no poden rebre ajudes per poder comunicar-se en el seu propi idioma, la llengua de sords, la tercera més utilitzada, després del català i el castellà.

Des del Departament d’Ensenyament, asseguren que el curs passat es van incrementar respecte a l’any anterior un 10 % les hores de llengua de signes a les aules. Les famílies insisteixen que no és suficient i critiquen que la modalidad d’escolarizació bilingüe, oral i de signes alhora, es troba als centres d’educació especial per a sords, però no en centres d’ensenyament ordinari.

Ara esperaran a veure si hi ha resposta des del Departament d’Ensenyament, abans de fer avançar el tema per la via judicial.