L’Ajuntament de Barcelona ha aportat 1.066 habitatges a la Mesa d’Emergència, el 75,6 %, des que es va constituir l’ens el 2016. Això és gairebé el doble de l’obligació legal que té, que és un 40 %. El percentatge restant, el 60 %, és el que hauria de ser responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, però, segons dades del consistori, el govern català només hi ha sumat 340 pisos.

La Generalitat, en deute amb la Mesa

Un informe de l’Ajuntament apunta que la Generalitat té un deute de 1.259 habitatges amb la Mesa d’Emergències de la ciutat de Barcelona. El consistori defensa que si la Generalitat hagués aportat el nombre de llars que té en deute, actualment no hi hauria famílies a la llista d’espera i es disposaria d’habitatges per donar resposta a les noves situacions d’emergència.

649 famílies en llista d’espera

La Mesa és l’organisme que s’encarrega de valorar i adjudicar pisos de lloguer social als qui estan a punt de perdre la llar o bé han estat desnonats. Actualment hi ha una llista d’espera de 649 unitats de convivència, és a dir, un 25 % del total de la llista d’espera del conjunt de les meses de Catalunya.

L’Ajuntament assenyala el “fracàs” del Reallotgem

El govern municipal explica la falta d’aportació d’habitatges per part de la Generalitat en part també per la “manca d’èxit” del programa Reallotgem. Al juliol l’Ajuntament ja va dir que el programa per poder donar un sostre a les famílies desnonades era “un fracàs”, ja que no havia complert els objectius de captar 600 habitatges a Barcelona malgrat la dotació de 4,5 M € .

De fet, a Barcelona no arriba a la vintena de casos que s’han pogut acollir al Reallotgem, segons fonts municipals.