Aquesta dotació representa un increment de 290.000 euros, és a dir, un 8,5 % més, respecte al pressupost del 2017, que va ser de 3,1 milions d’euros.

La campanya “Vacances d’estiu” ofereix aquest 2018 un total de 317.520 places, fet que suposa un increment d’un 24 % en comparació amb l’estiu anterior. També s’han incrementat en un 13 % el nombre d’activitats diferents, de manera que s’oferiran fins a 983 activitats de lleure, esportives, educatives, i culturals per a edats d’entre 1 i 17 anys.

Enguany, com ja va passar el 2017,  tampoc no hi haurà limitació en el nombre de places que rebran ajut econòmic per a cada activitat. Es becaran amb un màxim d’una activitat per a nen, i els ajuts podran arribar, en funció del perfil de cada família, fins al 90 % dels preu de l’activitat.

A banda de les activitats específiques que es programaran adreçades a grups de persones amb diversitat funcional, el programa té previst cobrir la demanda del servei de monitors especialitzats per atendre les necessitats d’aquells infants i adolescents que requereixin un suport especial per situacions de discapacitat física, psíquica o sensorial. L’objectiu és que també puguin participar en qualsevol de les activitats programades.