Can Ricart

Llum verda per urbanitzar Can Ricart, al districte de Sant Martí. La Comissió de Govern ha aprovat definitivament el projecte de transformació dels 18.000 m² d’espais lliures que envolten les naus de l’antic recinte fabril. El consistori preveu crear zones d’ús exclusiu per a vianants i 3.500 metres quadrats d’espais verds entre els carrers del Marroc, Bilbao, Perú i Espronceda. L’actuació començarà a la primavera del 2024.

Obertura el recinte fabril als veïns

Els vianants podran desplaçar-se per l’interior del recinte fabril i tindran diversos espais d’estada. Les voreres facilitaran l’accés al veïnat des de tots els carrers que envolten Can Ricart i connectaran tots els equipaments projectats. En concret està previst rehabilitar diversos edificis destinats a la Universitat de Barcelona, oficines i equipaments municipals i construir una residència d’estudiants i habitatges privats.

El patrimoni històric, molt present

El projecte municipal reserva 3.500 metres quadrats a zones verdes. Es plantaran una vuitantena d’arbres i zones verdes i parterres amb plantes arbustives, alguns dels quals imitaran els dissenys de les antigues teles fabricades a Can Ricart. A més, a la part històrica del recinte, es reproduiran les plantacions del projecte original d’enjardinament de Josep Fontserè i Mestre. A la cruïlla els carrers de Bilbao amb Marroc hi haurà una font ornamental.

El paviment de l’interior de Can Ricart també recordarà el patrimoni. Es farà amb llambordí ceràmic de diversos colors per commemorar les naus enderrocades fa uns anys.

Can Ricart

El veïnat apressa el consistori a rehabilitar Can Ricart

Els veïns de la zona celebren l’aprovació del projecte d’urbanització de Can Ricart i recorden que és una reivindicació històrica. Tot i això, alerten que encara queda pendent la rehabilitació de l’espai més important del recinte: l’antiga fàbrica cedida a la Universitat de Barcelona per fer-hi el Campus de les Arts. Per aquest motiu, reclamen a l’Ajuntament que, com a propietari dels terrenys, faci una inversió.