Diverses entitats de Sant Martí han reactivat la campanya “Can Ricart cau”. Fa anys que reclamen una intervenció urgent a l’antic recinte fabril del barri de Provençals del Poblenou que permeti preservar-lo. Ara, demanen a l’Ajuntament que no renovi la cessió de l’espai a la Universitat de Barcelona, que havia d’impulsar-hi diversos projectes, però que no n’ha executat cap per manca de pressupost.

Les entitats que han reactivat la campanya són la Taula Eix Pere IV, el Casal de Joves Can Ricart i l’Agrupament Escolta l’Avenc. Totes tres tenen seu a l’entorn d’aquest antic recinte fabril en desús.

Can Ricart i els projectes universitaris

Can Ricart és una de les darreres fàbriques que recorden el passat industrial del Poblenou. El 2002, un moviment veïnal va aconseguir salvar el conjunt històric, que ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Des de llavors, hi ha hagut diversos projectes per donar-hi un nou ús —com el de la Casa de les Llengües— que no han arribat a materialitzar-se.

Ara, l’espai està en espera d’un projecte que l’ha de convertir en un futur campus de la Universitat de Barcelona. Tot i que la UB ha presentat diverses iniciatives, no n’ha executat cap per manca de pressupost. El febrer del 2015 la UB va dir que hi ubicaria el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, però el projecte es va tirar enrere perquè no va trobar finançament. Posteriorment, es va anunciar que el recinte es convertiria en una plataforma d’estudis artístics, però tampoc no es var fer.

Acaba la cessió a la Universitat de Barcelona

Aquest mes de febrer caducarà la concessió de cinc anys que el consistori va fer a la UB i els representants veïnals volen evitar que es perllongui per a cinc anys més. “El que demanem a l’Ajuntament és que tingui sobre la taula un projecte concret de Can Ricart amb recursos”, diu Maribel Rosselló, de la Taula Eix Pere IV, “i si no que obri la possibilitat a donar-li altres oportunitats, que hi ha demandes concretes”.

Les entitats estan recollint propostes sobre els futurs usos que podria tenir Can Ricart i els proposaran al consistori amb l’objectiu de trobar un projecte que sigui viable econòmicament i que permeti assegurar la preservació de l’edifici i l’entorn en un termini de temps relativament curt.