L’acord de la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya vol garantir la immersió lingüística i el futur de l’accés a les universitats públiques catalanes, en vista de l’esborrany de la LOMCE.

La Junta ha manifestat el suport al model d’immersió lingüística a les escoles catalanes després d’una “consolidada” història d’èxit, segons el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell. Tanbé ha assegurat que des de fa 35 anys s’ha anat desenvolupament a casa nostra una “coordinació perfecta” entre les universitats i la Generalitat per fer possible un accés als estudis universitaris ordenat, basat en proves d’accés i en un procés de preinscripció. Segons l’Estatut de Catalunya, pot correspondre al govern de l’Estat dictar normes bàsiques d’accés als estudis universitaris, però correspon a la Generalitat vetllar per la regulació del règim.

Per tant, s’estudia oferir als batxillers, en cas que s’implanti una revàlida per a l’obtenció del títol de batxillerat, una prova coordinada d’accés als estudis universitaris que complementi la revàlida. Aquesta prova, que s’haurà de realitzar de forma anònima i simultània a les universitats públiques, inclouria proves específiques ponderades de matèries relacionades amb els graus pertinents i, per als estudiants de secundària de Catalunya,  una prova de llengua catalana.