MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ, síndica de greuges de Barcelona "M'espanta la situació de pobresa que estem vivint, com van creixent les desigualtats entre barris degut a la crisi i la manca de feina. Cada vegada la pobresa és més crònica i per això sóc aquí, per demanar una actuació més intensa de l'Ajuntament." JORDI MARTÍ, regidor de Presidència i Territori "S'ha donat un increment de recursos a tots els nivells, el 8% destinat a polítiques socials el 2013. La previsió és que es mantingui o augmenti si els pressupostos de 2010 veuen la llum." Segons l'informe, entre gener i juny d'aquest any s'han rebut 326 reclamacions, 279 de les quals, d'habitatge i 47, de serveis socials bàsics. L'any passat, en canvi, se'n van posar un total de 61. En aquest cas, 39 feien referència a l'habitatge i 22, als serveis socials bàsics. El districte més afectat de la ciutat és Nou Barris, que concentra el 80% de les reclamacions que ha rebut la síndica. La queixa principal gira entorn la dificultat per sol·licitar un habitatge de protecció oficial, però també se n'han registrat per denegació d'habitatges d'emergència, denegació d'ajudes per pagar la hipoteca i el lloguer o dificultats per accedir a un lloguer accessible, entre d'altres. Això, segons la síndica, està obligant aquests veïns amb dificultats a viure a casa d'algun familiar, compartir pis amb altres famílies o ocupar pisos. Fins i tot, assegura que aquests problemes arriben a derivar en trastorns de salut, físics i mentals.

Vilà va supervisar, entre gener i juny de 2013, un total de 326 reclamacions. La majoria, 279, són sobre habitatge de protecció oficial i 47, sobre serveis socials bàsics. Es van multiplicar per cinc les queixes rebudes respecte al mateix període de l’any passat, quan se’n van tramitar 61 (98 durant tot el 2012). En opinió de la síndica, les desigualtats estan creixent molt a Barcelona i cada cop són més els ciutadans que es troben en una situació de pobresa.

Queixes en matèria d’habitatge

Les queixes que més s’han incrementat són les referents a habitatge: 39 el primer semestre de 2012 per 279 aquest 2013. La dificultat per fer la inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial, la denegació d’un habitatge d’emergència, l’anul·lació dels ajuts per pagar la hipoteca i el lloguer, o les dificultats o impossibilitat d’accés a un habitatge de lloguer assequible, són només alguns dels greuges principals.

Vista la situació tan greu que viuen algunes famílies, s’ha constatat que hi ha un incrementat de l’ocupació de pisos, per exemple, al barri de Ciutat Meridiana. També ha augmentat el nombre de ciutadans que van a viure a casa d’algun familiar o han de compartir un pis amb altres famílies. Alguns d’aquests ciutadans són estrangers en situació irregular, d’altres presenten un nivell de formació molt baix i la majoria tenen infants al càrrec.

Queixes en matèria de serveis socials bàsics

Les reclamacions en l’àmbit dels serveis socials bàsics han crescut el doble respecte al mateix període de l’any passat (22 enfront de les 47 de 2013). Les principals queixes dels reclamants són el temps d’espera per aconseguir una prestació d’aliments, escassetat de recursos socials bàsics, llistes d’espera i manca d’accés a beques escolars o dificultat de les famílies per pagar les quotes escolars.

Alguns ciutadans també manifesten el desacord amb l’atenció social rebuda, manca d’informació sobre recursos i serveis, manca de coordinació entre els serveis socials i habitatge o la retirada de la renda mínima d’inserció (RMI).

Algunes de les zones més pobres són de Nou Barris

Un 80% d’aquestes queixes provenen de Nou Barris, concretament 263 de les 326 rebudes. Segons dades incloses en el Pla d’inclusió de Barcelona (2012-2015) , de les quals la síndica es fa ressò a l’informe, queda palès que 18 dels 73 barris disposen d’una renda molt alta, alta o mitjana-alta, mentre que n’hi ha 55 amb una renda mitjana-baixa, baixa o molt baixa.

Alguns dels barris amb la renda més alta són Vallvidrera-Tibidabo-les Planes, Sarrià, les Tres Torres, Sant Gervasi-la Bonanova i Sant Gervasi-Galvany. I les zones que noten més els efectes de la crisi són la Marina del Prat Vermell, el Turó de la Peira, Can Peguera, Verdum, la Trinitat Nova, Torre Baró, Ciutat Meridiana, Vallbona, la Trinitat Vella, Baró de Viver, el Bon Pastor i el Besòs i el Maresme.

Recomanacions de la síndica

Les reclamacions rebudes en els darrers mesos posen de manifest que les desigualtats socials estan creixent a Barcelona i, per això, la síndica, Maria Assumpció Vilà, recomana a l’Ajuntament que en els pressupostos per a 2014 s’hi estableixin com a prioritat la dotació d’habitatge digne a totes les persones en situació de risc d’exclusió social.

La defensora alerta que el nou projecte de reglament d’habitatges de protecció pretén eliminar la reserva mínima del 10% d’habitatges de protecció oficial per a contingents especials i que les causes de la pobresa són, en part, polítiques. Vilà creu que les retallades en la RMI portades a terme pel govern de la Generalitat van significar que molta gent perdés l’únic ingrés que tenia.