L'origen del Mercat de la Concepció se situa en l'expansió de la ciutat durant la industrialització. Concretament amb l'enderrocament de les muralles que constrenyien la ciutat vella i la projecció de l'Eixample per Ildefons Cerdà. El mercat es va construir el 1888 i enguany ha fet 125 anys. ALEJANDRO GOÑI, president dels venedors del Mercat de la Concepció "Això vol dir que hem gaudit de l'estima i de l´apreci de la nostra clientela durant 125 anys, i encara estem aquí amb un servei a tota la Dreta de l´Eixample, per tant per nosaltres és un orgull i és un motiu de joia poder-ho celebrar. Ha sigut un mercat que ha sigut a la inversa que els altres mercats. Normalment els mercats es creen al voltant d'una plaça on es feia comerç. La plaça del poble, la punxaven i després feien un mercat. Aquest és a la inversa. Quan les muralles de Barcelona varen caure l´alcalde va decidir que entre el tros que quedava de les muralles des de Barcelona a Gràcia, hi havia una esplanada terrible que alguna cosa s'hi havia de posar, i que millor que posar una església, posar-hi un mercat. Després hi va haver un conservatori de música... o sigui, es va crear un barri al voltant del mercat, de l'església i del conservatori. És a la inversa de com s´havien construït la majoria dels mercats." L'estructura arquitectònica aprofita la tecnologia del ferro, nova a l'època que es va construir, com en altres mercats de la ciutat. Respon a una nova manera d'entendre la l'espai urbà més racional. L'estructura metàl·lica permet construir espais grans i alts.

El 1998 va ser objecte d’una remodelació i d’un replantejament del servei per adaptar-lo a les necessitats actuals. Així el Mercat de la Concepció ha arribat als 125 anys sent un equipament integrat a la ciutat i que dóna un servei adaptat als temps actuals.