Mirant aquest gràfic, quin és el període o períodes de temps en què baixa el nombre de naixements als Estats Units? Preguntes com aquesta han posat a prova el nivell de matemàtiques i comprensió lectora a 166.000 persones d'entre 16 i 65 anys del conjunt de l'estat. Molts no van encertar la resposta, ja que Espanya se situa a la cua dels 23 països participants en matemàtiques i és penúltima en comprensió lectora, només superada per Itàlia. Tot i que a primera vista semblen mals resultats, la investigadora Queralt Capsada, que ha treballat a l'OCDE, creu que cal contextualitzar-los. QUERALT CAPSADA, professora de la UPF "Ens estem comparant amb els països dels bons estudiants. No hi ha tots els països europeus, no hi ha Grècia ni Portugal, ens estem comparant amb els millors del tot el món. No podem esperar un miracle, d'avui per demà Espanya no passarà a ser el Japó o Finlàndia." Però podria ser qüestió de temps. L'informe indica que són els més joves, els que tenen entre 16 i 35 anys, els que ostenten un major nivell de competència a l'estat espanyol. Per això, des de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, reivindiquen mirar la història recent del país. IRENE BALAGUER, presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat "Si no tenim en compte que hem tingut 40 anys d'una escola absolutament feixista, ideològicament terrible i d'una pobresa cultural immensa, com vol que la gent que té 65 anys com jo, tenir uns resultats com els dels països escandinaus!" A més, destaquen que precisament Espanya és el segon país que més ha millorat generacionalment en competències bàsiques, per darrere de Corea.