(ACN) Menys d’un 5 % dels barcelonins viuen segons la regla 3-30-300 d’espais verds, és a dir poden veure almenys tres arbres des de casa seva, tenen un 30 % de cobertura arbòria al seu barri i viuen a 300 metres o menys del parc o espai verd més proper. Així ho recull un estudi publicat a ‘Environmental Research’ i basat en una mostra de 3.145 persones entre 15 i 97 anys residents a Barcelona.

Una necessitat “urgent” per guanyar salut a Barcelona

L’estudi, impulsat per ISGlobal, conclou que viure segons aquesta regla 3-30-300 té efectes beneficiosos per a la salut mental i s’associa a menys consum de medicaments. Tanmateix, també constata que només un 4,7% de la població enquestada complia amb la regla de 3-30-300, fet que evidencia que hi ha pocs espais verds a la ciutat.

Així ho assenyala Mark Nieuwenhuijsen, director de la iniciativa de Planificació urbana, medi ambient i salut d’ISGlobal i primer autor de l’estudi. L’investigador reivindica que hi ha una “necessitat urgent” de proporcionar més espais verds a la ciutadania.

Dos de cada deu enquestats no compleix cap paràmetre

De la mostra de població enquestada, participants en l’Enquesta de Salut de Barcelona 2016 escollits de manera aleatòria, el 62,1 % tenia un espai verd important en un radi de 300 metres, prop del 43 % tenien almenys tres arbres en un radi de 15 metres de casa seva i el 8,7 % vivia en una zona amb suficient verdor, segons un comunicat d’ISGlobal que informa dels resultats de l’estudi. Per contra, gairebé el 22,4 % no tenia cap d’aquests elements.

L’estat de salut mental es va avaluar amb el Qüestionari de salut general de 12 ítems (GHQ-12). El 18 % dels participants declarava tenir una mala salut mental i el 8,3 % declarava haver visitat un psicòleg durant l’últim any. A més, el 9,4 % declarava haver pres tranquil·litzants o sedants i el 8,1 % haver pres antidepressius els últims dos dies.