L’objectiu de l’estand, que va obrir a finals de juny, és doble: informar i conscienciar la ciutadania, i alhora servir d’ajut als qui hagin patit algun tipus de violència. En aquest sentit, la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha destacat que “hi ha diferència entre qui va a demanar informació i qui rep una atenció directa”. Segons ha explicat, la majoria de nois hi acudeixen per informar-se , un fet que ha destacat que “hem de valorar positivament” perquè “hi ha interès tant per part dels nois com de les noies per saber-ne més”.  En canvi, “quan passem a l’atenció -ha dit Pérez- són majoritàriament noies”.

Pérez fa una valoració positiva del servei, que remarca que “et facilita fer un pas, denunciar-ho, tenir eines, també, de com fer front i de quins són els serveis que em poden ajudar davant d’un cas de violència sexual”.

Del total de consultes, 458 s’han fet a l’estand fix del passeig Marítim . D’entre aquestes, 18 han estat assessoraments a víctimes de violència contra les dones i dues per orientació sexual. Segons dades de l’Ajuntament, en la meitat dels casos es tracta de fets que havien tingut lloc la mateixa nit i en aquella zona, però també en destaquen persones que han aprofitat l’estand per abordar situacions viscudes en el passat o que estan vivint en l’actualitat però en altres contextos.

De 0 a 6 h, i més enllà del Front Marítim

En aquestes gairebé cinc setmanes de funcionament, la majoria de consultes s’han atès entre les tres i les quatre de la matinada, o bé entre les 0 i les 2 h, coincidint amb l’hora d’entrada o sortida de bars i discoteques. Per això, s’ha decidit retardar horari de l’estand, que ara obrirà de 0 a 6 h per coincidir amb el tancament dels locals d’oci nocturn.

La tasca informadora es divideix en dos tipus: la que es fa a l’estand, on treballen dos professionals, i la que es fa a peu de carrer, amb dues persones que fan feines de sensibilització per la zona de manera itinerant. És mitjançant aquesta parella que es desplaça per la via pública que l’Ajuntament vol ampliar l’àmbit d’actuació per arribar també a la Vila Olímpica.