Per la tercera tinent d’alcalde, Laia Ortiz, aquest és un salt molt important perquè significa passar dels ajuts actuals a un “preu just” que no només beneficia les rendes més baixes sinó “sobretot les classes mitjanes i treballadores”, que actualment no rebien cap mena de benefici a l’hora de pagar les quotes. El disseny de la tarificació en 10 quotes s’ha fet comparant-lo amb altres ajuntaments que ja han començat a aplicar aquest sistema.

Pel comissionat d’Educació  Miquel Àngel Essomba, la quota de 50 € situa Barcelona “al llindar més baix de les ciutats que apliquen la tarificació social”, entre les que hi ha Sabadell, Rubí o Sant Feliu. L’Ajuntament calcula que el 25 % de les famílies pagaran aquesta quota més baixa, és a dir, les famílies a les quals actualment ja se’ls aplicaven les bonificacions del 30 %, 60 % o 80 %.

La quota més baixa, de 50 €, està pensada per a les famílies de quatre membres amb uns ingressos iguals o inferiors a 16.732,23 € anuals o bé de tres membres amb una renda igual o inferior a 14.341,91 €. En canvi, la més alta, de 395 €, és per a les famílies de tres membres que ingressen 64.538,61 € o més, o de quatre membres amb una renda de 75.295,05 € o més. La quota de l’escola bressol inclou l’escolarització i el menjador i les famílies la podran calcular a través d’un simulador que trobaran a la pàgina web municipal.

El consistori farà el càlcul de forma automàtica, amb el permís previ dels pares, i  a partir de les dades de la renda de l’Agència Tributària. En cas que una família hi tingui escolaritzat més d’un fill, se’ls aplicarà el tram inferior al que els correspondria per renda. A més, a l’hora de computar els ingressos, queda exclosa la renda dels avis o dels parents que conviuen amb la família.