L’argument principal

dels qui hi estan a favor és econòmic: “capacitat i desig d’autogestió” (36,4%). Per contra, la majoria dels qui votarien que no ho farien per “preservar la unitat d’Espanya” (42,6%).

Una altra pregunta innovadora inclosa en l’enquesta preveu la possibilitat que Catalunya disposi d’un concert econòmic i que recapti i gestioni tots els seus impostos. En aquest sentit, més de la meitat dels enquestats (50,4%) s’hi manifesten a favor i un 25,1% indica que hi està “més aviat a favor”. A l’altra banda de la balança, un 9,7% s’hi posiciona “més aviat en contra” i un 8,5%, “totalment en contra”.

A la pregunta sobre què els agradaria que fos Catalunya, ja inclosa en sondejos anteriors, el 33% opta per un estat dins d’una Espanya federal, el 31,8% per una comunitat autònoma i el 25,5% per un estat independent.

Pel que fa al nivell d’autonomia que té Catalunya, la majoria dels enquestats (66,5%) considera que es “insuficient”, mentre que un 24% el troba “suficent”.

Eleccions generals i autonòmiques

L’estudi també conclou que CIU guanyaria per primera vegada en unes eleccions generals a Catalunya. El baròmetre dóna a aquesta formació un 23% de la intenció de vot, dos punts més que al gener, mentre que el PSC baixaria lleugerament i obtindria un 18,2% dels vots. Pel que fa a la resta de forces polítiques, pujarien el Partit Popular (11,5% d’intenció de vot) i ICV-EUiA (5,9%) i baixaria ERC (3,2%). Solidaritat per la Independència assoliria un 0,9 de vots i Ciutadans un 0,5%.

En l’àmbit autonòmic, tot apunta que CiU baixaria 2,4 punts i que darrere  se situaria el PSC, que augmentaria un 1,4%.

Les conclusions del baròmetre s’extreuen d’una enquesta facilitada a 2.500 persones entre el 2 i el 17 de juny. Té un nivell de confiança del 95% i un marge d’error del 2,47%.