El 31 % de l’enllumenat públic de Barcelona ja funciona amb tecnologia LED, amb llum blanca, el que suposa un estalvi de 1.700 tones de CO2. L’Ajuntament de Barcelona ha instal·lat en els últims anys 48.500 punts amb aquesta tecnologia molt més eficient energèticament. Els canvis en l’enllumenat permeten millorar la sensació lumínica de la ciutat i eliminar punts foscos i, a més, han suposat un estalvi energètic del 7 %.

En total, en els últims tres anys, s’han invertit 45 milions d’euros per reforçar i millorar l’enllumenat de la ciutat i s’han fet prop de 600 actuacions. Això ha permès reduir el consum elèctric a la ciutat i que l’enllumenat públic només representi el 20 % del total de la despesa d’energia de l’Ajuntament. El percentatge és molt inferior a la mitjana dels municipis, que se situa al voltant del 50 %.

S’han eliminat 150 punts foscos

Una altra de les actuacions que s’han fet en els últims anys ha estat treballar per identificar els punts foscos de la ciutat, especialment des d’una perspectiva de gènere. A partir d’aquí s’ha pogut actuar en 150 d’aquests punts.

En la majoria d’aquests casos, un 71 %, s’han incorporat més punts de llum, i en el 29 % restant s’han fet reorientacions dels punts ja existents.