La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local vol eliminar la duplicitat de competències entre ajuntaments i comunitats autònomes, tot aplicant el principi d'”una competència, una administració”. L’avantprojecte de llei, que ara es tramitarà a les Corts espanyoles, reforça el paper de les diputacions provincials, que podran assumir serveis d’ajuntaments petits si els poden oferir més barats. De fet, els ajuntaments hauran d’informar del cost de cadascun dels seus serveis perquè les diputacions i l’Estat valorin si poden seguir prestant-los pel seu compte.

La Llei reduirà el nombre de regidors que ha de tenir cada municipi en funció de la seva població i limitarà les seves retribucions. Amb caràcter general, les competències municipals queden reduïdes a afers d’interès exclusivament local en matèria d’habitatge, turisme, serveis socials, salubritat pública, cementiris i cooperació amb l’administració educativa per trobar solars on construir nous centres i garantir l’escolarització obligatòria.

El text també inclou la proposta del Consell d’Estat de promoure les fusions voluntàries de municipis limítrofs dins la mateixa província. Aquestes agregacions no seran obligades, però s’incentivaran amb més finançament per càpita i facilitats per a implantar els nous serveis que hagin de posar en marxa els consistoris resultants.

Sense efectes a Barcelona

La Generalitat ja ha dit que aquesta reforma de l’administració local no s’aplicarà a Catalunya, perquè de fet dimarts l’executiu català aprovarà un avantprojecte de llei pròpia, emparant-se en les competències d’ordenació territorial que l’Estatut atorga a la Generalitat.

Pel que fa a Barcelona, el govern espera que la Carta Municipal blindi l’Ajuntament i ja ha dit que, en cas que sigui necessari, defensaran l’autonomia del consistori. La tinenta d’alcalde d’Economia, Sònia Recasens, ha enaltit la solvència i estabilitat pressupostària de l’Ajuntament de Barcelona.

Recasens també ha valorat que l’agència Standard & Poors ha confirmat la qualificació intrínseca de doble ‘aa’. La revisió sobre la qualificació financera a la ciutat valora la gestió econòmica de l’Ajuntament. Segons la titular municipal d’economia, la qualificació “valora l’alt grau de sofisticació financera i l’alt grau de manteniment de solvència i de compromisos per l’estabilitat pressupostària de Barcelona”.