Un any més el pas dels camions i de les multituds ha passat factura al Fòrum. Tant és així que alguns usuaris, sobretot gent gran, eviten passejar per la zona dels amfiteatres. El motiu: aquest. "Cada vegada està pitjor. Moltes rajoles trencades que has d'anar amb compte quan camines, que si no pots entrebancar-te i caure." El mal estat evident de les rajoles de mitja lluna és un problema que preocupa l'Ajuntament. Cada any, després de l'època de grans esdeveniments, se'n trenquen moltes i s'han de renovar. Per això s'hi està buscant una solució definitiva. Com a prova pilot, sobre aquest rectangle d'aglomerat negre s'hi instal·laran unes rajoles més fines d'un nou material i se'n comprovarà la resistència. També s'està estudiant crear un vial per on puguin passar els camions, o bé canviar el disseny de les rajoles. "Alguns usuaris del parc també es queixen que després dels grans esdeveniments el recinte queda dos o tres dies força brut. L'Ajuntament assegura, però, que en aquests casos es duen a terme dispositius especials de neteja a càrrec del promotor de l'esdeveniment." "Vas con los perros y tienes que tener mucho cuidado con los cristales por todos los conciertos y todos los eventos que hacen." De fet aquest era l'aspecte del Fòrum tres dies després de la finalització del festival Cruïlla. Un problema de brutícia puntual del qual, ara mateix, no queda ni rastre.

Durant aquests dies s’hi està preparant una prova pilot d’un nou terra “a priori” més resistent. Es tracta de col·locar unes rajoles més fines, d’un nou material, sobre una base d’aglomerat negre. També s’ha estudiat crear un vial per on fer passar els camions, o bé canviar el disseny de les rajoles.