De mica en mica, el públic ha anat omplint el Saló de Cent. Tots ells han estat convocats una hora abans de l'inici del plenari. La majoria eren consellers de districte convidats pels grups municipals. MARIA LLUÏSA PAHISA, consellera de districte de la CUP Capgirem Barcelona: "Ens anirà bé per conèixer el funcionament dels plens de la casa gran, perquè les conselleres de districte coneixem com funcionen els districtes però no és exactament el mateix." MONTSERRAT PLANES, consellera de districte del PP: "No ens han convidat mai i hi hem assistit amb il·lusió, en agrada." Una cinquantena d'assistents eren representants d'entitats, que han agraït el gest però reclamen tenir-hi veu. MARIA ÀNGELS FERNÁNDEZ, casal de Gent Gran de Sant Andreu: "Jo he trobat a faltar que no hi hagi paraules pels assistents, però suposo que vindrà més endavant." El trasllat al Saló de Cent ha requerit les instruccions del secretari de l'Ajuntament. Entre les novetats, la subtitulació per al públic amb sordesa. També hi hagut canvis per als regidors. L'oposició criticava, abans d'arrencar, la incomoditat del nou escenari. Sense taula, cadascú s'ha espavilat com ha pogut. I unes grans pantalles han marcat els temps d'intervenció. Quan finalitzava el torn, sonava aquesta melodia... de mal regust per alguns, la del despertador que tenen molts telèfons mòbils. Quatre hores després de l'inici de la sessió el debat polític segueix, però l'aspecte de les bacandes del Saló de Cent és ben diferent, han quedat buides. El govern ha explicat que l'objectiu ha estat apropar a la ciutadania les dues primeres hores de ple, quan s'ha celebrat el debat de l'estat de la ciutat, i ha restat importància que en el ple ordinari de després el públic hagi marxat.

El públic general i el de les entitats convidades han arribat a les 9 h del matí, una hora abans de l’inici de la sessió, i han ocupat part dels bancs del Saló de Cent. La majoria del públic, això sí, eren convidats dels diferents grups municipals interessats en la feina que es fa a la Casa Gran.

Després de les dues hores de ple han anat marxant i han deixat el Saló de Cent amb les bancades buides. Tot i això, el govern municipal en fa una valoració positiva perquè considera que l’objectiu de tenir assistència ciutadana durant el debat s’ha assolit.

Canvis de funcionament en l’espai habilitat: el Saló de Cent

El Saló de Cent ha suposat molts canvis en el funcionament del plenari municipal. D’una banda, s’ha incorporat un servei de subtitulació de les intervencions que s’emetien al mateix Saló de Cent a través de pantalles, i també s’han reproduït en llegua de signes. Per marcar la fi del temps d’intervenció de cada grup ha sonat una melodia coneguda per alguns, la que s’utilitza de despertador en molts telèfons mòbils. A més, unes grans pantalles han marcat el temps d’intervenció disponible per a cada grup. Pel que fa a l’oposició, els regidors s’han queixat de la incomoditat per poder treballar durant la sessió, sense taules on poder escriure o recolzar els fulls de treball.