‘Morning flower’ és el nom de la melodia que ha sonat avui al ple municipal per avisar els regidors que havien esgotat el seu temps de rèplica. Està instal·lada a tots els mòbils de Samsung i és d’aquesta la marca de la tauleta on els tècnics municipals han instal·lat l’app des de la qual controlen la durada de les intervencions. En el cas dels ponents de cada punt (no pas les intervencions de rèplica), en lloc de sentir-se la melodia, l’aplicació deixa anar un senyal acústic similar al dels dispositius que controlen les constants vitals d’un malalt. Són els sons d’un ple que no s’ha celebrat a l’espai habitual.