La regidora de Família, Irma Rognoni, ha destacat l’àmplia participació amb què ha estat elaborat el programa, tant per part de col·lectius socials com de la resta de grups polítics. Els grups municipals han posat en dubte que el pla reculli la diversitat de models familiars que hi ha a la ciutat. Per això, tant el PSC com ICV-EUiA han lamentat que el nom del full de ruta sigui en singular. Des d’Unitat per Barcelona han considerat que el pla sí que representa la pluralitat de famílies. Belén Pajares, regidora del PP, hi ha trobat a faltar un apartat específic de mesures de suport a les famílies nombroses.

El debat sobre la pluralitat del pla ha derivat en una reflexió filosòfica basada en l’obra de Ludwig Wittgenstein. Segons Rognoni, el nom no fa la cosa i, per tant, no cal que el Pla de  família mantingui el nom en plural a la portada sinó que el que ha de fer és incloure mesures per donar suport a totes les famílies barcelonines, siguin tradicionals o monoparentals, nombroses o de parelles homosexuals: “Considerem superada l’etiqueta”, ha dit. També ha argumentat que, dins del text del pla, apareix 574 vegades la paraula famílies en plural i només 222 la paraula família en singular.

El programa s’estructura en quatre eixos: més participació de les famílies, orientació i suport, educació i millora de les condicions de vida. A partir d’aquí, es defineixen centenars d’accions que el govern municipal vol dur a terme fins a 2016. La línia estratègica que suma més iniciatives és la que es vol centrar a pal·liar les conseqüències de la crisi en les famílies. La regidoria de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats proposa 98 accions relacionades amb l’habitatge, l’ocupació i els serveis socials.

A més, es vol promoure la mediació familiar per afavorir la resolució dels processos de separació i divorci. L’Ajuntament vol engegar xerrades i tallers a les escoles i desenvolupar un programa d’aprenentatge emocional a les escoles.

A l’hora d’elaborar el pla, s’ha analitzat com han evolucionat les famílies en els darrers anys. Actualment, les parelles es casen menys i més tard i el matrimoni ja no es veu com una condició per tenir fills. Així, existeix una àmplia diversitat de formes d’unió: parelles de fet, homosexuals, reconstituïdes, etc.