JOANA ORTEGA, vicepresidenta del govern "Aquest no és el moment oportú i, en tot cas, fa molt mal a tota la ciutadania i a l'economia del país. Estem jugant amb llocs de treball, estem jugant amb la imatge del país, estem jugant amb un congrés que ha costat molt que vingués i es consolidés a Barcelona. I, per tant, jo crec que aquí cal un exercici de responsabilitat, de seny i de generositat."