La nova renda, que es cobrarà a partir d’aquest mes, vol ajudar a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, vestit i allotjament, i serà complementària a ajudes que ara ja donen les administracions. La tinenta d’alcalde Laia Ortiz ha dit que la renda vol “reduir la pobresa femenina” que ha assegurat que és “una gran escletxa entre homes i dones”. De fet, es calcula que, a Barcelona, el 55 % de la població en risc de pobresa són dones i que la taxa de pobresa a les llars monoparentals femenines és del 42,8 %.

Aquesta ajuda era una de les peticions que la CUP va fer en la negociació de la modificació pressupostària, tot i que Maria Rovira ha matisat que la proposta inicial era una renda universal. Amb tot, ha admès que aquest nou ajut és “un pas petit per començar” i que queda “molt camí per recórrer”, però que servirà per donar “seguretat material a les dones vulnerables”. Les dones potencialment beneficiàries rebran a casa una carta per facilitar el tràmit sense que s’hagin de desplaçar.

Els requisits d’accés per a les famílies monoparentals femenines és estar empadronades a la ciutat des de l’1 de gener de 2016 i que hi convisquin durant tot l’any. Si els ingressos anuals són inferiors a 3.600 euros, l’ajut serà de 250 euros al mes. Si són entre 3.600 i 4.800 euros anuals, l’ajut serà de 200 euros mensuals,  i si els ingressos anuals són entre 4.800 i 6.000 euros l’any, l’ajut complementari serà de 150 euros al mes.

Pel que fa a les dones grans, hauran d’acreditar que viuen soles, que són majors de 65 anys i que cobren una pensió no contributiva. Si els ingressos són inferiors als 4.800 euros anuals, l’ajut serà de 150 euros al mes, i si els ingressos són d’entre 4.800 i 6.000 euros anuals, l’ajut serà de 100 euros mensuals. També es preveuen les mateixes quantitats per a dones menors de 65 anys que rebin una pensió d’invalidesa no contributiva.