Evitar un desallotjament com els que la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca intenta aturar cada setmana, no mostrar el document nacional d'identitat a la policia o bé enregistrar imatges d'antidisturbis durant les manifestacions passen ara a ser una amenaça per a la seguretat ciutadana. Segons la nova llei, es tractarà d'una infracció greu i per tant comportarà multes de fins a 30.000 euros.També entra dins d'aquest règim sancionador la prostitució exercida en les proximitats d'espais on hi ha menors, com ara centres educatius o parcs. El client serà el responsable de pagar la multa. També serà una infracció greu manifestar-se davant d'institucions com el Parlament o el Congrés. El conegut popularment com a "botellón" passa finalment d'una infracció greu a lleu i per tant beure de forma massiva en un espai públic està ara multat amb 600 euros. La mateixa consideració i multa tindrà la venda ambulant no autoritzada, el conegut com a "top manta". També han aixecat polsagera alguns punts polèmics com el que vol legalitzar les anomenades "devolucions en calent", és a dir, devolucions d'immigrants a peu de la tanca de Ceuta i Melilla. Un afegit que el Consell d'Europa ja ha advertit que contradiu la Declaració dels Drets Humans.

La polèmica llei de Seguretat ciutadana, també coneguda pels crítics com a llei mordassa, enfila la recta final per a l’aprovació. Ha estat un llarg camí, de gairebé un any, amb l’oposició en bloc de la resta de partits polítics. Al final s’han presentat més de 250 esmenes al projecte i se n’han acabat canviant 80. El PP ha fet ús de la majoria absoluta i ha fet tirar endavant, sí o sí, la llei.

Posant fil a l’agulla, el text conté 45 infraccions susceptibles de sanció que van des de les lleus, entre 100 i 600 euros, fins a les molt greus, que poden arribar als 600.000 euros. Per posar alguns exemples, intentar evitar un desallotjament, no mostrar el document nacional d’identitat o bé gravar algun agent de seguretat que pugui ser identificat, són considerades faltes greus i per tant les persones que les realitzin podrien estar exposades a pagar una multa de fins a 30.000 euros. També estan considerades com a greus les manifestacions que puguin alterar la seguretat ciutadana, al Congrés o als Parlaments de les comunitats autònomes.

Entre les modificacions cal destacar que el conegut popularment com a “botellón” no està considerat una infracció greu, com es volia aprovar en l’avantprojecte de llei, i el consum massiu d’alcohol a la via pública comporta finalment una sanció de 600 euros. També cal destacar els delictes que no han estat inclosos després de les modificacions. Per exemple, es volia sancionar les persones que juguessin en un espai públic que no estigués preparat per jugar o fins i tot s’havia arribat a parlar d’incloure les injúries a les institucions públiques o els ultratges a Espanya com a constitutius d’un delicte.

El punt més controvertit de la llei i que ha aixecat més polseguera és el que vol legalitzar les anomenades devolucions en calent, és a dir, devolucions d’immigrants a peu de la tanca de Ceuta i Melilla. Un afegit que el Consell d’Europa ja ha advertit que contradiu la Declaració dels Drets Humans.