material escolar

(ACN) El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que els pressupostos que l’any que ve inclouran una ajuda de 100 euros per alumne per reduir l’increment dels costos associats a l’escolarització. Se’n podrien beneficiar les famílies amb rendes mitjanes i baixes que tenen fills escolaritzats des d’infantil 3 fins a 4t d’ESO tant del sistema públic com del concertat. El govern calcula que suposaria 100 milions d’euros, per tant, un terç del total d’ajudes anticrisi que ascendeixen a gairebé 300 milions d’euros.

Prop d’un milió d’infants i joves

Actualment hi ha 973.000 alumnes escolaritzats en aquestes etapes. La gran majoria de famílies, amb rendes mitjanes i baixes, es beneficiarien d’aquests 100 euros per estudiant, malgrat que el govern no ha especificat a partir de quina renda les famílies es quedarien fora. El mecanisme previst de la mesura és a través de la deducció del tram autonòmic de l’IRPF de l’exercici de la renda del 2022.

Lloguer per a joves i ampliació del bo social, aquest mandat

Aquesta és una mesura que està vinculada als comptes de l’any vinent, com la gran majoria dels 300 milions que es dedicaran a pal·liar la crisi. Només les ajudes que fan referència a ajuts a lloguer per a joves i l’ampliació del bo social tèrmic s’afegeixen als pressupostos actuals.

Aragonès ha anunciat que s’augmentarà un 50 % l’ajut previst per a les famílies vulnerables per pagar la factura energètica d’aquest hivern, l’anomenat bo social tèrmic (BST). L’ajuda la rebran 100.219 llars que ja estan incloses al registre d’aquest bo i es calcula que els imports oscil·larien entre els 41 euros fins als 186 euros. Per tant, si se suma a la xifra que ja estava prevista, les famílies vulnerables rebran entre 125 i 560 euros. Es destinaran un total de 8,8 milions d’euros amb recursos inclosos als pressupostos actuals del 2022.

Pel que fa als ajuts al lloguer, la convocatòria es posarà en marxa aquesta setmana i s’hi podran acollir joves de fins a 36 anys. Poden arribar fins als 250 euros per persona, segons els ingressos i el preu del lloguer. Aquesta mesura està pensada per a joves que no rebin l’ajut al lloguer estatal i en total s’hi preveu destinar 29 milions d’euros.

La T-Jove, fins als 30 anys

També destinat als joves, la Generalitat vol ampliar la T-Jove fins als 30 anys. Es tracta de la targeta trimestral bonificada per al transport públic que ara se’n beneficien els joves de fins a 24 anys. Es calcula que la mesura tindrà un impacte de 30 milions d’euros i anirà lligada als pressupostos de l’any que ve.

Paquet energètic

Per últim, també hi ha mesures per fomentar les energies renovables i l’estalvi energètic. Totes aquestes s’aplicarien en cas que s’aprovin els pressupostos per a l’any que ve. El president ha explicat que l’executiu vol accelerar els tràmits de la instal·lació de plantes de producció d’energia renovables i biogàs inferiors a 5 MW i també la producció d’energia renovable per a l’autoconsum.