JOAQUIM FORN, primer tinent d'alcalde "No hi ha res més a afegir, és la valoració que ha fet la fiscalia i nosaltres només la podem acatar". No som nosaltres qui tenim competència per obrir, per revisar, és un tema que ha de decidir la fiscalia. Només podem servir per presentar proves que siguin concloents i que siguin valorades en aquest cas com a concloents per la fiscalia, que és a qui correspon revisar la sentència." "El que sí que estem fent és una revisió de totes les accions que s'han fet des de l'Ajuntament, no tant des del punt de vista judicial però sí des del punt de vista administratiu; els serveis jurídics estan treballant en aquesta línia per si se'n desprèn algun tipus de prova."

El primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn, ha afirmat que el consistori ha fet els passos que calia en l’àmbit judicial perquè es revisi el cas 4-F i ha dit que la decisió de la fiscalia, d’arxivar l’escrit municipal, era previsible. Forn ha recordat, a més, que continuen les investigacions internes al consistori.

El primer tinent d’alcalde ha explicat que la decisió de la fiscalia no ha suposat una sorpresa per al consistori, perquè diferents juristes i advocats consultats ja havien advertit que un documental “no aportava res de nou” i no estava considerat una prova jurídica. En tot cas, Forn ha afirmat que el compromís de l’Ajuntament era fer arribar l’escrit a la fiscalia, com es va fer, i ha remarcat que “nosaltres només la podem acatar”.

Paral·lelament, el primer tinent d’alcalde ha dit que, des de fa una setmana, els serveis jurídics estan fent una “revisió de totes les accions que s’han fet des de l’Ajuntament” en relació amb aquest cas, des del punt de vista administratiu. Forn ha afirmat que “són dos processos independents, no té res a veure l’un amb l’altre”, i ha recordat que “si se’n desprèn algun tipus de prova” la faran arribar a la fiscalia.