Una afirmació que ha realitzat durant la presentació d’un pla per detectar i actuar sobre els maltractaments i abusos que afecten la gent gran. Segons aquest grup, un 6% dels majors de 65 que viuen a Barcelona ho pateix