XAVIER TRIAS, president grup municipal de CiU "Això ho fan altre tipus de sistemes dictatorials. Un sistema democràtic no pot de cap de les maneres transgredir la llibertat i la intimitat de les persones com és si això s'està aplicant d'aquesta manera que creiem que és. Perquè sinó és impossible que es donin aquestes dades agregades que està donant l'Ajuntament" ALBERTO FERNÁNDEZ-DÍAZ, president grup municipal del PP "Ara hem vist que es podia saber per barris, per edats i tenim seriosos dubtes que fins i tot es pogués saber que és el que ha votat cada ciutadà"

Divendres l’ajuntament va donar un informe molt detallat per franges d’edat, districtes i barris. En ell s’especificava quants vots havia tret cada opció segons la categoria. L’oposició creu que amb l’informe a la mà, es podrien arribar a associar les dades del votant amb el sentit del seu vot. Això, segons els Convergents, podria transgredir la legalitat.