“Possiblement estem davant d’un Ciutat Morta 2.0”, ha dit Coronas en relació als fets del pantà de Foix, en què presumptament hi ha implicats dos agents de la Guàrdia Urbana i pels quals ara es revisaran diversos expedients del passat en què també hi tenen relació. Pel portaveu d’ERC, aquest succés posa de manifest que calen mesures de millora a la Guàrdia Urbana “per prestigiar el cos i perquè faci un bon servei”. Coronas ha explicat que les càmeres als uniformes poden servir per esclarir situacions en què ara hi ha “la paraula d’un contra l’altre”.

La proposició d’ERC demana també revisar els expedients de la Unitat d’Afers Interns des del 2007 fins ara, de major a menor gravetat i elaborar un reglament de règim intern en sis mesos. Els republicans plantegen també plans de formació per a actuacions de carrer i planificar les noves promocions del cos fins al 2022 per assolir “el nombre d’agents necessaris”. La proposició planteja, a més, que es publiqui una memòria anual sobre els suggeriments, agraïments i queixes que s’envien a la Guàrdia Urbana.