A les proves hi ha convocades 4.881 persones, 1.174 dones i 3.707 homes, dels quals un 70% han participat aquest dissabte en els examens. El percentatge de dones ha augmentat respecte a la convocatòria anterior, en la qual van representar el 25 %. Tots els participants han de tenir el graduat escolar, un cicle formatiu de grau mitjà o un títol equivalent. També han de tenir el carnet de conduir.

Novetats en la convocatòria

L’anterior convocatòria es va fer el 2015, i s’han introduït alguns canvis en el procés de selecció. S’ha buscat que la composició dels tribunals sigui paritària i també hi ha novetats a les proves.

Fins ara es feia un examen de coneixements de cultura general i actualitat, i un psicotècnic, en què hi ha preguntes de càlcul, raonament abstracte, raonament verbal. Ara, a banda de qüestions de cultura general els aspirants s’han de preparar un temari en què hi ha contingut jurídic, ètic i deontològic. Uns canvis, que segons el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, eren necessaris perquè “un policia modern ha de conèixer la normativa general que afecta la professió, la normativa local de l’ajuntament del lloc on va a treballar i també els elements d’ètica i deontologia que afecten la seva professió.”

 

Segona fase de proves

Si superen aquestes tres proves, els aspirants després han de superar unes proves físiques i la prova de personalitat i competències. Aquesta darrera es divideix en dues parts. D’una banda, tres qüestionaris que inclouen un test de perfil professional, un test de personalitat i un test de trets clínics; de l’altra, una entrevista personal amb un professional del cos de la Guàrdia Urbana i un psicòleg.

Segons Julia Pérez, directora d’Adams Formació a Catalunya, un dels centres que preparen als aspirants per aquestes oposicions, “és molt difícil enganyar o intentar dissimular conductes o comportaments”.  La prova de personalitat i competències incorpora fins a 600 preguntes en què “l’objectiu és detectar patologies anòmales i conductes inadequades per entrar al cos.”

A banda, aquells que no tinguin el nivell B de català convalidat per estudis, també hauran de fer una prova de nivell.

Aquesta és la primera convocatòria que es fa després de 2015. Les proves més polèmiques van ser les de juliol de 2013, quan les nombroses denúncies per irregularitats durant l’examen van obligar a repetir dues de les tres proves —la de cultura general i la de català.

Promoció interna per reforçar comandaments

El govern municipal també ha convocat 49 places d’agent de la Guàrdia Urbana mitjançat mobilitat interadministrativa. Paral·lelament també s’ha convocat la promoció interna més important dels darrers 15 anys: 60 places per a caporals, 24 per a sergents i 8 per a sotsinspectors.

D’aquesta manera es vol reforçar l’estructura de comandaments operatius de cara al desplegament de la policia de barri i el conjunt del Pla Director.