ALFRED BOSCH, president del Grup Municipal d'ERC "Demanem que s'assenti abans aquest codi ètic que de fet ja compta com a objectiu per a l'Ajuntament de Barcelona i que un cop això estigui clar, evidentment hi hagi un instrument o eina per tal d'aplicar-la, monitoritzar-la i tirar endavant, però fer les coses pas a pas."

Davant la intenció de l’Ajuntament de crear l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana considera que és prioritari pactar prèviament un codi ètic. El president del Grup Municipal d’ERC, Alfred Bosch, valora positivament la iniciativa però defensa que s’estableixin en primer lloc els principis, les normes i els criteris de l’oficina i posteriroment es constitueixi un instrument o una eina per tal d’aplicar-los i tirar-los endavant.

Bosch també ha afegit que cap càrrec públic no hauria de percebre “sous desorbitats” ni dietes complementàries, i sosté que si es renunciés a les dietes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’estalvi arribaria al milió d’euros, cosa que superaria les previsions de l’equip de l’alcaldessa, Ada Colau.

El president del grup municipal també proposa proporcionalitat en el salaris dels càrrecs electes, gerents municipals, direccions, comissionats i càrrecs tècnics, així com una escala salarial amb la qual l’alcaldessa no pugui cobrar més de cinc vegades els sous menors. Finalment, volen que el currículum sigui “determinant” en les contractacions i nomenaments, així com impedir que es contractin, directament o indirectament familiars.