Aquesta qüestió s’ha tractat aquest dimecres a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat, i Prevenció. El Grup Municipal d’ERC ha demanat que s’augmenti el nombre de piscines municipals en què es pugui practicar el nudisme en horaris d’ús habitual i que se senyalitzin correctament tots els espais on es pugui dur a terme. El govern ha acceptat estudiar la proposta, però la comissionada d’Esports, Marta Carranza, ha advertit que no han detectat que hi hagi més demanda nudista per poder eixamplar l’oferta.

Actualment, de la vintena de piscines municipals que hi ha a la ciutat, només les piscines Picornell tanquen les instal·lacions per al públic nudista, i ho fan quatre hores a la setmana: els dissabtes de 21 h a 23 h, i els diumenges d’hivern de 16 h a 18 h.