Votació en quatre blocs

Finalment, la sentència s’ha votat en quatre blocs diferenciats. Un primer, sobre el preàmbul. És aquest apartat el que afirma que Catalunya és una nació. Els magistrats han avalat per 6 vots a favor i 4 en contra la proposta de Maria Emilia Casas, que el considera constitucional, tot i que assegura que no té validesa jurídica. En canvi, vincula els símbols nacionals a una nacionalitat, i no pas a una “nació”, i reitera la unitat indissoluble d’Espanya. Una expressió que es repeteix fins a 8 ocasions en el redactat de la ponència.

Un altre dels blocs sotmès a votació ha fet referència als articles inconstitucionals. És l’apartat que ha assolit un consens més alt, 8 vots a favor i 2 en contra. L’alt Tribunal anul·la una quinzena d’articles de l’Estatut, entre els quals destaquen els que fan referència a l’ús preferent del català a les administracions públiques. També tomba diversos principis relacionats amb el poder judicial a Catalunya, amb la figura del síndic de greuges i amb el model de caixes d’estalvi.

Els dos blocs restants, sobre els articles constitucionals, i el articles subjectes a interpretació, han rebut també el vot a favor de 6 dels magistrats i 4 en contra. Aquest darrer apartat el formarien una trentena d’articles, que els magistrats consideren de lectura interpretativa.

Malgrat tot, quatre membres del tribunal, els considerats conservadors, ja han anunciat que emetran vot particular contra la sentència.

Són els trets més generals d’una sentència de la qual de moment es coneixen pocs detalls. Caldrà esperar encara alguns dies, fins i tot una setmana, per poder llegir la sentència completa, amb els tots els arguments jurídics que fonamenten la decisió final.