ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "Avui per avui l'opció d'ajornar els jocs com a mínim fins a 2026 i centrar-nos ara en el que és important i imprescindible, que és resoldre l'hivern de la crisi i no pas en uns Jocs Olímpics d'Hivern, doncs jo ho poso sobre la taula amb tota claredat."

Una setmana després de proposar una consulta ciutadana per saber si els barcelonins volen els jocs d’hivern, Alberto Fernández Díaz aposta ara per ajornar la candidatura de 2022. El president del Grup Municipal del PP diu que cal assegurar que l’organització d’aquest esdeveniment no comprometi les polítiques socials de l’Ajuntament i que tingui una clara vocació barcelonina. Per això, amb la situació econòmica actual, Fernández Díaz creu que seria més prudent optar a organitzar els jocs d’hivern de 2026 i no els de 2022.