(ACN) Les obres de desmuntatge de la carpa de 1.250 metres quadrats que ha acollit el mercat provisional de Sant Andreu ja han començat. Aquesta actuació, de 800.000 euros de pressupost, es preveu que acabi a finals de trimestre.

El projecte tindrà dues fases i el seu objectiu és urbanitzar el carrer de Sant Adrià i deixar-lo com abans que acollís la carpa. El propòsit de la primera fase és desmantellar la instal·lació amb la intenció de poder separar els diferents materials i així poder-los reciclar. Més endavant es retiraran les plaques de la façana, la lona de la coberta i, per acabar, l’estructura. Finalment, es farà l’enderroc de la llosa i els recrescuts.

La segona fase s’organitzarà segons les conclusions que s’obtinguin del debat veïnal. En aquestes reunions es redactarà el projecte executiu de la reurbanització definitiva dels carrers Sant Adrià i Otger.

En una primera reunió de treball amb personal tècnic municipal, entitats i veïnat han compartit reflexions sobre el futur d’aquests carrers per tal que l’equip tècnic ja contractat ho inclogui en el seu projecte de reurbanització, que s’executarà a partir de 2024.