La xarxa de metro va comptabilitzar ahir, des de les cinc del matí i fins a primera hora d’avui, 1.350.000 validacions. La xifra representa unes 150.000 validacions més de les que es comptabilitzen de mitjana en un dia ordinari. Durant les hores de prolongació del servei, s’han registrat un total de 6.000 validacions. I això, tenint en compte que hi ha alguns passatgers que no estan comptabilitzats perquè, en algunes estacions, es va permetre l’entrada al metro sense validar el bitllet. És una mesura que es va adoptar a estacions com Maria Cristina, Sants i Fabra i Puig per evitar aglomeracions.

Metro obert 43 hores

L’obertura del metro a la nit és una mesura que es va posar en marxa per facilitar la mobilitat dels ciutadans després dels problemes que la neu va ocasionar en el trànsit i la circulació d’autobusos. Quan aquesta nit el metro tanqui portes, haurà funcionat 43 hores seguides.