L’Ajuntament de Barcelona està estudiant la resolució del Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona que ha suspès cautelarment les obres per construir el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) a Collserola i es planteja recórrer-hi en contra. El consistori explica que es tracta d’una suspensió cautelar i que no hi ha cap sentència que qüestioni la ubicació del nou CAACB. La previsió era començar les obres de construcció del centre el novembre d’aquest any.

També assegura que el projecte compleix tots els requisits legals i que, de fet, va rebre l’informe favorable del Departament de Territori i que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat també en va aprovar el pla especial. Fonts municipals asseguren que “han complert amb tots els tràmits requerits, des de la tramitació urbanística fins a la concessió de llicència d’obres per part de l’Ajuntament de Montcada”.

Una parcel·la qualificada d’equipament

La justícia ha suspès cautelarment les obres del nou centre a petició d’una petició que DEPANA va fer el mes de juny en què demanava preservar el Parc Natural de Collserola. 

Segons el consistori, però, el nou Centre d’Acollida d’Animals està projectat en una parcel·la qualificada històricament d’equipament (estava qualificada per fer-hi un cementiri metropolità). La Modificació del Pla General Metropolità, aprovada el 2017, va convertir sis hectàrees d’aquests terrenys en equipament per construir el centre i 13,9 hectàrees van passar a ser qualificades de forestal, amb la qual cosa va augmentar la massa arbòria del Parc de Collserola. Per tant, diu l’Ajuntament, aquesta modificació ha permès que 13,9 hectàrees de bosc que no estaven qualificades de forestal ara ho estiguin.

Un equipament “imprescindible”

L’Ajuntament insisteix que continuaran treballant per fer possible la construcció del nou CAACB, un equipament “absolutament imprescindible perquè el centre actual ha quedat petit per a les necessitats actuals”.

El projecte del nou CAACB ha de permetre acollir 350 gossos i al voltant de 150 gats que actualment estan al centre de l’Arrabassada. L’Ajuntament defensa que el nou espai ha de comportar un canvi molt substancial en la millora del benestar dels animals acollits i substituir unes instal·lacions obsoletes del 1972, que van ser concebudes com a gossera.