La federació de Barcelona ha explicat que 10.500 de les inscripcions les han aportades les candidatures amb la recollida d’avals, mentre que través del web i amb fitxes de paper se n’han recollit més de 560. El PSC de Barcelona ha expressat la satisfacció per aquestes xifres, a les quals ha sumar encara els 3.000 militants i els 7.000 simpatitzants. El partit considera que són una demostració que els ciutadans estan responent favorablement al procés de primàries.