En el programa d’avui, fem un breu recorregut pels projectes deslocalitzats de Barcelona Producció. Són projectes artístics que es desenvolupen i es formalitzen al marge del format expositiu.