En Joan-Francesc Ainaud ens presenta “The happy show”, un projecte expositiu a cavall entre l’art i el disseny concebut per l’artista Stefan Sagmeister, que té com a objectiu l’exploració de la felicitat.

L’exposició aplega el resultat de les exploracions que l’artista va dur a terme durant 10 anys, en les quals es preguntava què volia dir ser feliç i si ell se’n sentia realment. I a les seves vivències personals i professionals hi va afegir la lectura d’articles i llibres especialitzats així com també dades sociocientífiques d’investigadors de prestigi en els camps de la psicologia, l’antropologia i la història.