L’objectiu és millorar l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda (PMR), dones embarassades, persones de la tercera edat, amb crosses o amb infants. És per això que a cada andana hi ha un indicatiu en un dels bancs. Concretament,  aquell que es considera més adient per a aquest tipus de col·lectius, en funció de la seva ubicació i els obstacles que els usuaris es poden trobar a l’hora d’accedir al tramvia.

Joaquim Bestit, director de la xarxa TRAM, ha explicat que s’ha decidit millorar l’accessibilitat perquè és un dels transports més utilitzats per la gent gran.

També s’ha afegit nova tapisseria a l’interior dels tramvies, que ajuda a identificar a través de diferents colors les zones destinades a l’ús de les persones amb mobilitat reduïda. I els seients de quatre viatgers i la zona de cadires de rodes, cotxets i bicicletes estan senyalitzats amb una tapisseria verda que es diferencia amb un cop d’ull de la resta de cadires entapissades en blau marí.

Les imatges de les columnes d’informació a l’usuari i la visualització del botó de socors són altres modificacions que s’han fet per facilitar l’ús de la xarxes tramviària.