El servei, que també està disponible per a web i tauletes, inclou informació de 4.500 parades de Barcelona i municipis metropolitans. En total, té codificades 200 línies i 1.600 autobusos. De moment, des de la publicació de l’eina ja s’hi han registrat més de 15.000 consultes, i s’han produït prop de 800 descàrregues de l’aplicació mòbil AMBtempsbus.

Totes els parades de la xarxa tenen un codi numèric únic que les identifica. L’usuari, per tal de saber quant tardarà el seu autobús, només ha d’introduir aquest codi a l‘aplicació. Automàticament, gràcies als sistemes de geolocalització, l’aplicació mostrarà totes les línies que passen per la ruta, i quants minuts falten per al proper autobús de cada línia. L’aplicació està disponible de forma gratuita per a sistemes iOS i Android.

A més, totes les parades s’estan equipant, a més del codi numèric, amb un codi QR. Simplement capturant-lo amb el telèfon intel·ligent, el viatger rebrà tota la informació al dispositiu de forma automàtica.

Fins ara, els usuaris del bus metropolità rebien la informació a través de panells dinàmics en unes 450 parades de tota la xarxa, que ofereixen les dades actualitzades del temps d’espera i les incidències que hi pugui haver. El nou servei AMBtempsbus ofereix ara una cobertura total de la xarxa d’autobús responsabilitat de l’AMB.

Durant el 2012, les línies d’autobús a l’àrea metropolitana van registrar més de 241 milions de viatges.