Sis de cada 10 usuaris de patinet elèctric admeten que circulen més ràpid del permès (59 %). I no només això: un 16 % reconeix que té el vehicle trucat per poder anar a més velocitat. Són dades del segon Baròmetre de la mobilitat en VMP a Barcelona i als accessos, un estudi elaborat pel RACC a partir d’observacions i enquestes a conductors de patinets. Amb aquestes dades a la mà, la xifra de persones que van més de pressa del permès es triplica en comparació amb el 2021 (19 %).

Més enllà de l’enquesta, les observacions fetes pel RACC també apunten en la mateixa línia, especialment en zones on el límit és de 10 km/h. En aquests casos, gairebé cap dels vehicles observats no respectava la velocitat màxima permesa, segons els estudis fets en punts com l’avinguda Diagonal o la travessera de Gràcia. En canvi, als carrils bici el 98 % dels usuaris respecten els topalls màxims.

Conductes de risc i desconeixement de les normes

Els 800 conductors de patinets enquestats, a més, reconeixen altres conductes de risc. Un 61 % reconeix que circula contra direcció o per la vorera per guanyar temps i sis de cada 10 se salten els semàfors si no hi ha altres vehicles circulant. A més, el 41 % reconeix que fa servir auriculars mentre condueix, tot i no estar permès, i el 35 % utilitza el mòbil. D’altra banda, un 75 % no fa servir el llum a la nit.

Totes aquestes conductes infringeixen la normativa d’ús de patinets elèctrics, unes normes que el 32 % dels enquestats admeten que desconeixen. Tot i que aquest percentatge representa que un de cada tres conductors desconeix les regles, la dada ha millorat en comparació amb l’any passat, quan era el 51 %. Per millorar la seguretat, el mateix col·lectiu reclama que els qui no tenen permís de conduir cotxe o moto hagin de fer una formació viària obligatòria, com ja va proposar el RACC fa uns mesos.

Se senten vulnerables

De manera paral·lela, la majoria dels conductors de patinets asseguren que se senten vulnerables (59 %), una xifra semblant a la del 2021. Els que els generen més inseguretat són els vehicles de motor, especialment els cotxes, els autobusos, les furgonetes i camions. A poca distància, els enquestats també asseguren que els fan respecte els altres conductors de vehicles de mobilitat personal i les bicicletes. A més, la majoria assegura que no està satisfet amb la xarxa de carrils bici disponibles ni com estan dissenyats.

Per tot plegat, el RACC recomana garantir que la xarxa ciclista, per la qual circulen també els patinets, sigui de qualitat i que es complementi amb una xarxa d’aparcaments segurs. També és partidari de millorar l’educació i la formació, fer obligatòria una assegurança de responsabilitat civil i fomentar un registre de VMP per actuar en cas de robatori. Entre les propostes, també destaca l’aposta per fomentar el patinet compartit en l’àmbit urbà i metropolità.