A principis del mes de juliol es va reunir el Grup de Treball de Motocicletes, integrat per una trentena d’agents socials. El grup, impulsat pel SCT, va plantejar un pla d’accions orientat a reduir la sinistralitat de les motos basat en la reducció de la velocitat, l’augment de la seguretat i la insistència en la responsabilitat i la formació dels conductors dels vehicles de dues rodes.

“Millor que et vegin”

Fruit del treball dels experts, s’ha impulsat la campanya per fomentar la utilització d’elements reflectors complementaris. El director del SCT, Joan Josep Isern, ha anunciat que plantejaran aquesta proposta a la Direcció General de Trànsit aquest setembre, amb l’objectiu que, si ho consideren oportú, el puguin incorporar en el nou decret sobre normativa de Trànsit, que podria aprovar-se el 2014.

A França, on aquesta obligació s’aplica des de l’any 2012, s’ha començat a sancionar aquest any els motoristes que no porten els reflectors en el casc amb multes de 135 euros i la retirada de tres punts del permís de conduir.

Els adhesius reflectants són quatre i s’han de col·locar al front, clatell, i als dos costats del casc. Durant aquest cap de setmana els Mossos d’Esquadra distribuiran els adhesius reflectants en diferents controls i el SCT farà arribar els reflectors, aquest mes d’agost, a les associacions de motoristes i a les dues autoescoles especialitzades en la formació de motoristes que hi ha a Catalunya.

L’accidentalitat mortal en el que va d’any

Entre l’1 de gener i el 25 de juliol d’enguany hi ha hagut 79 víctimes mortals a la xarxa viària interurbana catalana. Comparat amb la xifra de l’any passat, hi ha 43 morts menys registrats en el mateix període de temps. Per contra, pel que fa a l’accidentalitat dels motoristes, la dada ha registrat un repunt respecte al mateix període de l’any passat. De les 79 víctimes mortals registrades aquest 2013, 22 han estat conductors de motos, set víctimes mortals més que l’any passat.