MIQUEL NADAL, director de la Fundació RACC "Estem desenvolupant moltes obres sense que darrere hi hagi una visió clara sobre quin és o ha de ser el pla de mobilitat de la ciutat a mig termini." "El problema que tenim és que tenim pendent d'aprovació el pla urbà de mobilitat urbana i sostenible, que és un pla en el qual s'hi està treballant però nosaltres pensem que cal accelerar i detallar molt més." "Sembla que es posi el carro per davant dels bous. Fem una sèrie d'actuacions i ja veurem. Mirem on hem d'arribar i com. També sembla que primin més els criteris urbanístics i els de mobilitat". "El discurs de l'augment del transport públic grinyola una mica en respecte a la paralització que tenim de la L9. Com ho farem per què la gent es passi del transport privat al transport públic? Com ho farem? Reduirem els preus? No sembla que és el que estigui passant."

Així mateix, Nadal ha censurat que el consistori impulsi obres “tenint més en compte l’urbanisme que una mobilitat” eficient i sostenible. Actualment, a la ciutat hi ha desenes d’obres en marxa que, segons el director de la Fundació RACC, “afecten la mobilitat no només a curt termini, mentre s’executa l’obra, sinó també a llarg termini, perquè acaben restringint la capacitat al vehicle privat”. El RACC considera que la gran problemàtica és que el Pla de mobilitat urbana (PMU) de Barcelona 2013-2018 encara està pendent d’aprovació i ha demanat que s’acceleri i s’ofereixi una visió a mitjà termini que sigui transparent.

La previsió del consistori pel que fa als desplaçaments és que de cara a 2018 augmenti l’ús del transport públic fins a arribar al 46,5% i que el vehicle privat caigui fins al 14,9%; es tracta d’un canvi significatiu respecte a les xifres de 2011, que eren del 39,9% i el 26,7% respectivament.

Per tant, en un escenari ideal, el consistori preveu augmentar el nombre de desplaçaments en transport públic entre 250.000 i 500.000 viatges al dia. Tot i que el RACC considera que aquest és un bon objectiu, Nadal alerta que aquest discurs sobre l’augment de l’ús del transport públic “grinyola una mica respecte a la paralització que tenim de l’L9” i afegeixi que  “tampoc no sembla que tinguin prevista una reducció dels preus del transport”, un aspecte que suposaria un incentiu per als ciutadans.