El RACC conclou que els carrers on s’ha implantat l’urbanisme tàctic per guanyar espai públic en la crisi del coronavirus estan infrautilitzats. L’organisme ha analitzat l’ús que en fan els vianants mitjançant una enquesta i conclou que només un 20 % dels usuaris utilitza l’espai guanyat als cotxes per caminar. Per això, reclamen a l’Ajuntament que revisi la intervenció. “Si posem més espai per al vianant, però no es fa servir, el resultat és ineficient”, afirma el director de la Fundació RACC, Lluís Puerto.

Puerto considera que “és clar que si es fa una cosa i no s’assoleix l’objectiu, s’ha de canviar”. Tot i això, remarca que repensar l’urbanisme tàctic no vol dir necessàriament retornar l’espai al trànsit de vehicles. Planteja, per exemple, posar més zones de càrrega i descàrrega, carrils bici o zones verdes.

L’estudi del RACC ha analitzat l’ús que fan els vianants de l’espai pacificat a diversos carrers. Segons les seves dades, l’ús de l’espai guanyat a la calçada a la via Laietana és quasi nul: només un 0,5 % dels vianants l’utilitzen per caminar. A la Gran Via, el percentatge és del 4,1 %, mentre que a Rocafort i el Consell de Cent puja fins al 16,1 i el 13,3 %, respectivament. Només al carrer de Girona se’n fa un ús més intensiu: el 47,8 % dels vianants caminen per la calçada.