Aquesta setmana es completaran els accessos al nou pont, primer des del carrer de Berenguer de Palou, a la Sagrera, i després des del carrer de Santander, a la Verneda. Està previst que a partir de diumenge 29 a la tarda ja es desviï el trànsit al nou pont, situat 100 metres al nord del Pont del Treball Digne. Aquest pont vell s’enderrocarà durant els propers mesos per poder completar l’estructura i els accesos a l’estació intermodal de la Sagrera. Un cop construïda, la llosa de la nova estació tornarà a connectar la Sagrera amb Sant Martí pràcticament pel mateix punt on ara hi ha el Pont del Treball Digne.

El pont provinsional, situat 100 metres més al nord, té una longitud de 135 metres. Disposarà de tres carrils de circulació de vehicles (dos en sentit Sagrera i un cap a la Verneda), una vorera de tres metres per al trànsit de vianants i un carril elevat exclusiu per a bicicletes. L’entrada en funcionament del nou pont obliga a traslladar les parades de les línies d’autobús 26, 36 i 40, del carrer del Pont del Treball al carrer de Berenguer de Palou.