Entre els dies 6 i 9 de març es faran els treballs previs de les actuacions de la Gran Via de les Corts Catalanes de canvi de rigola i reixes d’embornals i els aixecaments de tapes dels cantons mar i muntanya de la via, tot i que es mantindran en tot moment tres dels quatre carrils de circulació lliures.

Diumenge, 11 de març, es preveuen els treballs de fresat total de la calçada i l’asfaltat. Un cop finalitzades aquestes actuacions es procedirà a pintar la senyalització horitzontal. Els treballs es faran per meitats de la calçada, tot mantenint-ne en tot moment un carril de circulació per a autobusos i es desviarà tot el trànsit per la calçada costat muntanya en sentit Besòs de la Gran Via, que compta amb dos carrils de circulació.

El mateix dia 11 també es tallarà el trànsit del lateral costat mar de la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers de Balmes i la rambla de Catalunya per realitzar reparacions en la calçada.

Carril bus al passeig de Maragall

Pel que fa al passeig de Maragall, les actuacions són de reparació puntual del paviment de la calçada, principalment en els carrils bus ascendent i descendent de la via entre els carrers de la Indústria i l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat. En tot moment està previst que es mantindran, com a mínim, tres carrils en un sentit de circulació i dos en l’altre.

Les actuacions s’inicien amb els canvis de reixes, reparacions de rigola, fresat, sanejament i aglomerat del carril bus. Les tasques es duran a terme en dues fases:

Entre els dies 6 i 16 de març s’ocuparà el carril bus del sentit muntanya per fer els treballs previs, tot i que es mantindran dos carrils de circulació en el sentit muntanya i sense afectar el sentit mar. Posteriorment, el cap de setmana dels dies 17 i 18 de març es faran les tasques de fresat, sanejament i asfaltat. En aquest cas, s’ocuparà un carril bus i un de circulació i es mantindran dos carrils de circulació en un sentit i un en l’altre.

– Pel que fa a les actuacions previstes en el carril bus del sentit mar, els treballs previs es faran del 19 al 23 de març. S’ocuparà el carril bus en sentit mar i es mantindran dos carrils de circulació o no s’afectarà en cap moment el sentit muntanya. Els treballs de fresat, sanejament i aglomerat està previst que es facin dissabte 24 de març i s’ocuparà el carril bus i un carril de circulació,però hi haurà com a mínim dos carrils de circulació en un sentit i un en l’altre.