El nou carril bici del carrer de Sants ja està operatiu en el tram comprès entre els carrers de Riera Blanca i Arizala. El carril és unidireccional i connectarà amb la carretera de Collblanc donant continuïtat a l’eix ciclista que uneix Esplugues, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona.

En el costat muntanya del carrer de Sants es troba el carril en sentit Hospitalet, que està separat de la resta de vehicles. En canvi, en sentit Besós es manté compartit amb el carril bus-taxi que ja estava implantat. Per seguretat, s’han afegit nous separadors, zones avançades per a les bicicletes i una fase semafòrica específica.

Carril bici compartit amb el carril bus-taxi en el sentit Besós del carrer de Sants

245 quilòmetres de carril bici

Amb aquest nou carril bici, Barcelona ja suma més de 245 km d’infraestructura ciclista. Entre els nous trams que s’han sumat recentment a la xarxa es troba el tram de l’avinguda Meridiana, entre els carrers de Mallorca i Josep Estivill, el nou tram segregat en calçada a la Gran Via, entre els carrers de Pau Claris i la Marina o el de la Ronda Guinardó, situat entre els carrers de Vinyals i Cartagena.

Més obres per ampliar la xarxa ciclista

Actualment hi ha obres en diversos punts de la ciutat per ampliar la xarxa de carrils bici en 32,6 km. Un dels projectes és el de la connexió entre Ciutat Vella i el Paral·lel a través de la superilla de Sant Antoni pel carrer de Manso. També segueixen en marxa les obres del carril d’1,7 km a Sant Andreu, amb l’objectiu de millorar la connexió entre Sant Andreu i La Sagrera amb Sant Martí i l’Eixample.

A banda, també s’està treballant per renovar 11,7 km de l’actual xarxa ciclista, amb la prioritat de baixar els carrils bici de les voreres a la calçada.