Les obres de millora a l’estació han finalitzat, però no s’ha aconseguit que les persones que es desplacen amb cadira de rodes puguin accedir per si soles als combois. La distància entre els vagons i l’andana continua sent massa alta.

En la Comissió de Seguretat  i Mobilitat, el Grup Municipal del PSC ha instat Transports Metropolitans de Barcelona a portar a terme una auditoria externa de l’estació per avaluar-ne la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de l’accessibilitat, així com tots els elements que hi ha.

El govern, per boca del president de TMB, Joaquim Forn, ha rebutjat el prec perquè la reforma no va anar a càrrec de TMB sinó de la Generalitat. Forn ha explicat que la reforma de l’andana requereix d’una “inversió milionària perquè l’estació està construïda en una corba i caldria tornar a fer tot el túnel”.

La regidora del PSC Maria Pilar Díaz ha reclamat que es faci una rampa d’accés en el primer vagó i ha demanat al govern “ser valent, demanar una auditoria i no acceptar l’obra de la Generalitat si no s’ha fet com Déu mana”.

Forn ha insistit que ha parlat amb tècnics i enginyers: “m’han dit que no hi ha res a fer i els he de creure” i ha afegit que “el que no es pot fer és minimitzar l’esforç a millorar l’accessibilitat. Ara aquesta inversió no la podem fer”.