Durant l’any 2022 —i per primera vegada— s’ha començat a desplegar la xarxa de nous radars a Barcelona, a l’interior de la ciutat. En concret, 21 radars entraran en funcionament abans que finalitzi l’any, amb l’objectiu de controlar l’excés de velocitat en aquells trams de carrer que concentren més sinistralitat. De la vintena de radars previstos a partir d’aquest 2022, quatre seran de tram i començaran a multar a l’agost. La resta, 17, seran fixos i, si bé ja funcionaran el setembre, multaran a partir del gener del 2023.

Dels 17 aparells de punt, 12 s’instal·laran en entorns escolars i els cinc restants s’ubicaran en punts considerats de risc alt d’accident de trànsit. A banda, hi haurà 30 radars pedagògics. Situa on seran tots els radars nous de Barcelona a través d’aquest mapa

Aquí pots consultar el mapa actualitzat amb tots els radars de Barcelona: els ja instal·lats, els que ja tenen mes d’estrena i aquells anunciats, però encara sense una data prevista.

Quatre nous radars de tram a Barcelona

Un dels quatre radars de tram estarà situat al túnel de la Rovira, en els dos sentits de la circulació, des de la plaça d’Alfons el Savi fins a la rambla del Carmel. Un segon radar és el del túnel de Badal, entre la plaça d’Ildefons Cerdà i l’avinguda Diagonal. I el tercer és el de la ronda del Litoral, en els dos sentits de circulació, entre la Barceloneta i Miramar. El túnel de les Glòries també tindrà un radar de tram per controlar la velocitat dels vehicles. De fet, en aquest últim indret els aparells ja estan instal·lats, però en els quatre casos començaran a funcionar al maig.

Després d’una fase informativa, sense sanció, les multes arribaran a partir de l’agost del 2022.

30 radars pedagògics més

El sistema de radars s’ampliarà amb una trentena de dispositius que controlaran la velocitat, però no sancionaran, sinó que funcionaran com a radars pedagògics. Mostraran als conductors la velocitat a la qual circulen i els alertaran si superen els límits de la via.