A finals d’any i per primera vegada es començaran a desplegar fins a 44 radars nous a Barcelona, a l’interior de la ciutat. Radars que controlaran l’excés de velocitat en aquells trams de carrer que concentren més sinistralitat i on s’han detectat més infraccions. També s’instal·laran 12 radars en entorns escolars, dos radars de tram i 30 radars pedagògics. Situa on seran tots els radars nous de Barcelona a través d’aquest mapa.

Tres nous radars de tram

Un dels dos radars de tram estarà situat al túnel de la Rovira, en els dos sentits de la circulació, des de la plaça d’Alfons el Savi fins a la rambla del Carmel. Un segon radar és el del túnel de Badal, entre la plaça de Cerdà i l’avinguda Diagonal. I el tercer és el de la ronda del Litoral, en els dos sentits de circulació, entre la Barceloneta i Miramar, que ha d’entrar en funcionament el 2022.

30 radars pedagògics més

El sistema de radars s’ampliarà amb una trentena de dispositius que controlaran la velocitat però no sancionaran, sinó que funcionaran com a radars pedagògics. Mostraran als conductors la velocitat a la qual circulen i els alertaran si superen els límits de la via.