Els carrers de l’entorn del Mercat de Sants són, des de fa un any, de plataforma única per donar prioritat als vianants. Ara, però, s’hi vol reduir encara més la presència de vehicles. Per aquest motiu, el districte de Sants-Montjuïc ha presentat una proposta a veïns i comerciants que restringiria el trànsit entre les 11 i les 20 h. Durant aquest temps, només hi tindran accés els veïns de la zona i els serveis

Afectacions a la càrrega i descàrrega

Aquest pla de mobilitat limitarà la càrrega i descàrrega de mercaderies fins a les 11 h.  Segons alguns transportistes, això podria dificultar la seva feina: “Anem amb l’horari de repartiment molt ajustat” explica David Díaz, “si ens limiten la descàrrega afectaria bastant la distribució”. Més positivament ho veu Francesc Leyva, president del mercat. Considera que “fins a les 11 del matí és un bon horari”. Explica que a aquesta hora és quan comença a haver-hi més gent passejant per la zona. Argumenta també que és incongruent tenir carrers de plataforma única però amb el mateix moviment de vehicles.

Segons el districte, aquesta proposta es podria començar a implantar durant les properes setmanes. De moment, però, només se senyalitzarà la zona i, posteriorment, valoraran la necessitat d’instal·lar-hi pilones.